TSFS 2010:154
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgifter, rabatter och igångsättningsstöd för användning av flygplatser

Dessa föreskrifter för in kommissionens meddelande från den 9 december 2005 (2005/C 312/01), Riktlinjer för finansiering av flygplatser och för statliga igångsättningsstöd för flygbolag med verksamhet på regionala flygplatser. Föreskrifterna ska tillämpas av flygplatser som omfattas av riktlinjerna när avgifter och rabatter för användning av flygplatserna ska bestämmas. Föreskrifterna ska även tillämpas av flygplatserna när igångsättningsstöd ska beviljas.

Grundform

TSFS 2010:154

I kraft 2010-10-01. PDF 37 kB