VVFS 2005:102 Vägverkets föreskrifter om transport med bred odelbar last

Ändringar

TSFS 2010:143

I kraft 2010-10-01. PDF 18 kB.

Upph. VVFS 2005:102.