VVFS 2005:51 Vägverkets föreskrifter om vägtransportledare

Ändringar

TSFS 2010:140

I kraft 2010-10-01. PDF 17 kB.

Upph. VVFS 2005:51.