VVFS 2008:158 Vägverkets föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Ändringar

TSFS 2010:126

I kraft 2010-09-01. PDF 17 kB.

Upph. VVFS 2008:158.