TSFS 2010:118
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om godkännande av flygplats

Författningen upphävd 2019-05-01 genom TSFS 2019:18

Dessa föreskrifter ska tillämpas av den som avser driva en 1) flygplats med instrumentinflygningsprocedurer, 2) en upphöjd helikopterflygplats eller 3) en helikopterflygplats placerad inom tätort, med undantag för helikopterflygplats för sjuk- och ambulanstransport med begränsad trafik eller annan samhällsnyttig verksamhet med begränsad trafik som inte omfattas av 1 eller 2. Transportstyrelsen kan av flygoperativa skäl även besluta att den som avser driva en flygplats som inte omfattas av kraven ovan ska tillämpa dessa föreskrifter.

Grundform

TSFS 2010:118

I kraft 2010-09-01. PDF 51 kB