TSFS 2010:111
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygräddningstjänst

Författningen upphävd 2015-12-01 genom TSFS 2015:51

Dessa föreskrifter ska tillämpas av den som driver flygräddningscentralen och de som planerar eller på något sätt deltar eller är förberedda för att delta i flygräddningsinsatser samt av de som utövar alarmeringstjänst för luftfarten.

Grundform

TSFS 2010:111

I kraft 2010-08-01. PDF 2025 kB