VVFS 2003:26 Vägverkets föreskrifter om traktorer

Författningen upphävd 2012-09-01 genom TSFS 2012:97

Ändringar

TSFS 2010:11

I kraft 2010-04-01. PDF 223 kB.

Ändr. 1 kap. 1 och 3 §§, 2 kap. 1, 1 a, 4–9, 13, 14, 17–19 och 20 §§, 5 kap. 3 §, 6 kap. 7 och 8 §§, 9 kap. 3 §, 10 kap. 1 och 2 §§, 11 kap. 2 §, 13 kap. 1 §, 14 kap. 2 §, 16 kap. 3, 4 och 7 §§, 19 kap 1 §, 20 kap. 1 §, 26 kap. 4–6 och 10 §§ och 28 kap. 1 och 2 §§; nya 2 kap. 28–40 §§.

TSFS 2011:32

I kraft 2011-04-15. PDF 133 kB.

Upph. 2 kap. 4–9, 13, 14, 17–20 och 26 §§; ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 1 och 1 a §§, 5 kap. 3 §, 6 kap. 7 och 8 §§, 10 kap. 1 och 2 §§, 11 kap. 2 §, 13 kap. 1 §, 14 kap. 2 §, 16 kap. 3, 4, 7 och 9 §§, 17 kap. 3 §, 18 kap. 1 §, 19 kap. 1 §, 20 kap. 1 §, 26 kap. 3–6 och 10 §§ och 28 kap. 1 och 2 §§; ny 2 kap. 41 §.

TSFS 2011:33

I kraft 2011-04-16. PDF 67 kB.

Ändr. 2 kap. 2 a, 12, 21–25, 27, 32 och 41 §§.