VVFS 2003:25 Vägverkets föreskrifter om undantag för fordon importerade för eget bruk och fordon som utgör flyttsak eller som har förvärvats från utlandet genom arv eller testamente

Ändringar

TSFS 2010:107

I kraft 2010-07-01. PDF 17 kB.

Upph. VVFS 2003:25.