TSFS 2019:24
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om visuella hjälpmedel för navigering på flygplats

Dessa föreskrifter ska tillämpas av den som ska utforma eller bygga om en flygplats som ska vara godkänd enligt Transportstyrelsens föreskrifter, när visuella hjälpmedel för navigering ska utformas och installeras. Föreskrifterna omfattar inte flygplatser som enbart är avsedda för helikopterverksamhet.

Grundform

TSFS 2019:24

I kraft 2019-05-01. PDF 2157 kB