LFS 2007:58
Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om privatflygning med flygplan

Författningen upphävd 2019-10-01 genom TSFS 2019:89

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid privatflygning med svenskregistrerade flygplan. Vid privatflygning utomlands ska föreskrifterna tillämpas vid flygning med svenskregistrerade flygplan, om inte annat är fastställt eller motsägs av gällande rätt i den staten.

Grundform

LFS 2007:58

I kraft 2007-09-01. PDF 306 kB

Ändringar

TSFS 2010:150

I kraft 2010-11-01. PDF 50 kB.

Ändr. 2 kap. 1 och 53 §§ och 3 kap. 2 §.

TSFS 2014:42

I kraft 2014-07-01. PDF 30 kB.

Ändr. 2 kap. 13, 18, 45 och 54 §§, 3 kap. 2 § och 4 kap. 1 §.

TSFS 2016:70

I kraft 2016-08-25. PDF 150 kB.

Ändr. 1 §.

TSFS 2019:89

I kraft 2019-10-01. PDF 98 kB.

Upph. LFS 2007:58.