LFS 1987:21
Luftfartsverkets föreskrifter med Bestämmelser för Civil Luftfart —Driftbestämmelser (BCL-D) 3.1

Författningen upphävd 2019-10-01 genom TSFS 2019:78

Dessa föreskrifter gäller luftfartsverksamheter av särskild art och som kräver tillstånd.

Grundform

LFS 1987:21

I kraft 1987-10-01. PDF 26 kB

Ändringar

LFS 2003:123

I kraft 2004-01-01. PDF 12 kB.

Ändr. KSAK till Svenska Segelflygförbundet.

TSFS 2019:78

I kraft 2019-10-01. PDF 99 kB.

Upph. LFS 1987:21.