LFS 2003:125
Luftfartsverkets föreskrifter med Bestämmelser för Civil Luftfart — Materielbestämmelser (BCL-M)

Författningen upphävd 2018-05-01 genom TSFS 2018:35

Ändr. ordet KSAK till Svenska Segelflygförbundet.

Grundform

LFS 2003:125

I kraft 2004-01-01. PDF 12 kB

Ändringar

TSFS 2018:35

I kraft 2018-05-01. PDF 102 kB.

Upph. LFS 2003:125.