LFS 1992:39
Luftfartsstyrelsens definitionssamling

Innehåller definitioner av begrepp som förekommer i BCL-serien.

Grundform

LFS 1992:39

I kraft 1992-06-01. PDF 289 kB