TSFS 2013:18
Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL)

Författningen upphävd 2021-04-09 genom TSFS 2021:26

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid utfärdande, förnyelse och utökning av flygcertifikat, behörighetsbevis och behörigheter för ultralätt flygplan och anger de befogenheter som flygcertifikatet och behörigheter ger innehavaren. Dessa föreskrifter ska också tillämpas av flygskolor som tillhandahåller utbildning för ovanstående certifikat och behörigheter.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2013:18

I kraft 2013-04-08. PDF 59 kB

Ändringar

TSFS 2018:19

I kraft 2018-04-08. PDF 223 kB.

Ändr. 3, 4, 17, 19, 20, 31 och 34 §§ samt rubr. närmast före 4, 5, 17, 19 och 25 §§.