TSFS 2023:36
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om färd med bred odelbar last

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om undantag och villkor för undantag vid färd på väg som inte är enskild med fordon och fordonståg som transporterar bred odelbar last trots att den bredd som anges i 4 kap. 15 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) överskrids.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2023:36

I kraft 2023-09-01. PDF 419 kB

Ändringar

TSFS 2024:18

I kraft 2024-05-10. PDF 139 kB.

Ändr. 10 § och punkt 3 i ikraftträdande och övergångsbestämmelserna.