TSFS 2016:36
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om återföring av bensinångor på bensinstationer

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om system för återföring av bensinångor till tankbil vid påfyllning av cistern på bensinstation, system för återföring av bensinångor vid tankning av motorfordon, kontroll av system för återföring av bensinångor innan ibruktagande efter en större renovering, vid byte av cistern, rörledningar eller pump, vid flytt av mätarskåp, samt efter reparation, återkommande kontroll och egenkontroll av system för återföring av bensinångor, och tekniska krav för återföring av bensinångor.

Grundform

TSFS 2016:36

I kraft 2016-07-01. PDF 407 KB.

Rättelser

TSFS 2016:36

PDF 209 KB.

Rättelsen avser färgen på kontrollmärket i 9 §.

Till toppen