TSFS 2010:141
Transportstyrelsens föreskrifter om färd med bred odelbar last

Dessa föreskrifter innehåller villkor för förande på vägar som inte är enskilda av fordon som transporterar bred odelbar last trots att den bredd som anges i 4 kap. 15 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) överskrids. Föreskrifterna är inte tillämpliga om färden kräver undantag från 4 kap. 12, 13 eller 17 §§ trafikförordningen (1998:1276) eller från föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 kap. 17 b § trafikförordningen.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:141

I kraft 2010-10-01. PDF 118 kB

Ändringar

TSFS 2012:107

I kraft 2012-11-01. PDF 67 kB.

Ändr. 3 kap. 4 § och bilaga 1.