Externremiss av förslag till Transportstyrelsens föreskrifter om lokförarbevis och kompletterande intyg

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 29 mars 2021.
Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-169 i ert svar.

Remissmaterial

Föreskriftsförslag, remissmissiv och konsekvensutredning.

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 29 mars 2021. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-169 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

jarnvag@transportstyrelsen.se

eller till:

Transportstyrelsen
Väg- och järnvägsavdelningen
781 23 Borlänge

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Maria Norin, utredare
maria.norin@transportstyrelsen.se
010-495 55 46

Carina Gyll, utredare
carina.gyll@transportstyrelsen.se
010-495 55 32

Jonas Malmstig, jurist
jonas.malmstig@transportstyrelsen.se
010-495 56 85

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!