Remissförslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2020:xxx) om säkerhetsstyrningssystem

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast fredagen den 10 januari 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-149 i ert svar.

Remissmaterial

Föreskriftsförslag, Remissmissiv, konsekvensutredning.

Upphävande av:
TSFS 2019:51, TSFS 2017:63, TSFS 2015:33, TSFS 2016:30, TSFS 2016:29,
TSFS 2015:34

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 10 januari 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-149 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

jarnvag@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Väg och järnväg
Box 267
781 23 Borlänge

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Tomas Sonesson, gruppledare, Telefonnummer: 010-495 65 94

E-post: Tomas.sonesson@transportstyrelsen.se

eller

Ingar Werkström, jurist, Telefonnummer: 010-495 56 84

E-post: Ingar.Werkstrom@transportstyrelsen.se

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!