Remissförslag till nya föreskrifter om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal inom spårbunden trafik.

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast onsdagen den 11 september 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-17 i ert svar.

Remissmaterial

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på föreskriftsförslag och konsekvensutredningarna avseende:

  • Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnväg.
  • Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten inom tunnelbana och spårväg.
  • Upphävande av Järnvägsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (BV-FS 2000:4) om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten.

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 11 september 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-17 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till: jarnvag@transportstyrelsen.se
eller till
Transportstyrelsen
Väg och järnväg
Box 267
781 23 Borlänge

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:
Sara Magnusson, utredare, telefon 010-495 55 06.
E-post: sara.magnusson@transporstyrelsen.se

Mariann Wacklin Almgren, utredare, telefon 010-495 57 40.
E-post: mariann.wacklin.almgren@transportstyrelsen.se

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.