Remiss av förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i vägtunnlar.

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 10 januari 2022. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2021-105 i ert svar. 

Remissmaterial

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 10 januari 2022. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2021-105 i svaret.  

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till 

vag@transportstyrelsen.se

eller till 

Transportstyrelsen
Box 267
781 23 Borlänge

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Karin Edvardsson, utredare
E-post: karin.edvardsson@transportstyrelsen.se
Tel. 010-495 57 19

Jonas Malmstig, verksjurist
E-post: jonas.malmstig@transportstyrelsen.se
Tel: 010-495 56 85 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!