Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om rapportering av uppgifter om flygningar

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 23 juni 2021. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2021-15 i svaret.

Remissmaterial

Missiv, TSFS 2021:20 och konsekvensutredning.

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 23 juni 2021. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2021-15 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

luftfart@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 Norrköping

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Ingrid Almén, gruppledare
ingrid.almen@transportstyrelsen.se
010-495 36 17

Johnny Andersson, jurist
johnny.andersson@transportstyrelsen.se
010-495 36 94

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!