Förslag till upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 1996:201) om yrkeskunnande för yrkesmässig biluthyrning

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 31 mars 2021.
Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2021-16 i ert svar

Remissmaterial

FöreskriftsutkastRemissmissiv och Konsekvensutredning.

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 31 mars 2021. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2021-16 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

vag@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Väg och järnväg
Box 267
781 23 Borlänge

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Jenny Bragg
Utredare
E-post: jenny.bragg@transportstyrelsen.se
Telefon: 010-495 64 38

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!