Remiss Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om taxiförarlegitimation, om prov i yrkeskunnande för taxitrafik och om prov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast onsdagen den 7 juli 2021. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-144 i ert svar.

Remissmaterial

Föreskriftsförslag 1, föreskriftsförslag 2, föreskriftsförslag 3, remissmissiv konsekvensutredning komplettering till konsekvensutredning.

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 7 juli 2021. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-144 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

vag@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Väg och järnväg
Box 267
781 23 Borlänge

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Jenny Bragg, utredare, tel. 010-495 64 38,
E-post: jenny.bragg@transportstyrelsen.se

Mats Hjälm, utredare, tel. 010-495 51 23
E-post: mats.hjalm@transportstyrelsen.se

Sara Målqvist, utredare, tel. 010-495 52 49
E-post: sara.malqvist@transportstyrelsen.se

Nenne Åman, jurist, tel. 010-495 58 95
E-post: nenne.aman@transportstyrelsen.se

Åsa Olsson, jurist, tel. 010-495 52 48
E-post: asa.olsson@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!