Remiss av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 15 oktober 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-140 i svaret.

Remissmaterial

Missiv, konsekvensutredning och föreskriftsförslag.

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 15 oktober 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-140 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:
luftfart@transportstyrelsen.se
eller till
Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 Norrköping

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Sara Lindén, gruppledare
Telefon: 010-495 50 56
E-post: sara.linden@transportstyrelsen.se

Annika Ramstedt, sakkunnig
Telefon: 010-495 3720
E-post: annika.ramstedt@transportstyrelsen.se

Annika Sandström Johansson, jurist
E-post: annika.sandstromjohansson@transportstyrelsen.se
Telefon: 010-495 61 45

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!