Remiss av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:93) om livräddning

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 8 juni 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-80 i svaret.

Remissmaterial

Missiv, föreskriftsförslag och konsekvensutredning.

Synpunkter

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 8 juni 2020.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

sjofart@transportstyrelsen.se

eller till:
Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 Norrköping

Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-80 i svaret.

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Kristian Karlernäs, sakkunnig
Sjö- och luftfart, Sektionen för sjövärdighet
Direkt: +46-10-495 65 13, SMS: 076-721 60 20
kristian.karlernäs@transportstyrelsen.se

Karin Wahrby, jurist
Sjö- och luftfart, Juridiska sektionen för sjöfart
Direkt: 010-495 63 27, Sms: 0720-83 03 26
karin.wahrby@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!