Remiss förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2014:35) om godkännande av organisationer för underhåll av flygmateriel

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den
22 september 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-50 i svaret.

Remissmaterial

Missiv, konsekvensutredning och föreskriftsförslag.

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 22 september 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-50 i svaret.


Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

luftfart@transportstyrelsen.se
eller till
Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 Norrköping

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Anders Vestgård, gruppledare, sakkunnig
anders.vestgård@transportstyrelsen.se
010-495 37 67

Catarina Mossberg, sakkunnig
catarina.mossberg@transportstyrelsen.se
010-495 30 47

David Grenabo jurist
david.grenabo@transporstyrelsen.se
010-495 31 26

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!