Remiss av förslag till Transportstyrelsens föreskrifter om kulturhistoriskt intressanta luftfartyg

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 4 december 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-71 i svaret.

Remissmaterial

Missiv, konsekvensutredning, föreskriftsförslag.

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 4 december 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-71 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

luftfart@transportstyrelsen.se
eller till
Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 Norrköping

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Magnus Axelsson, gruppledare
magnus.axelsson@transportstyrelsen.se
010-495 36 75

Johan Nilsson, jurist
johan.nilsson@transportstyrelsen.se
010-495 33 23

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!