Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av avgifter för flygtrafiktjänst

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 3 april 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-154 i svaret.

Remissmaterial

Missiv, föreskriftsförslag och konsekvensutredning.

Synpunkter

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 3 april 2020.
Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-154 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till
luftfart@transportstyrelsen.se
eller till
Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 Norrköping

Kontakt

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta

Niklas Nöid, gruppledare
niklas.noid@transportstyrelsen.se
010-495 57 43

Gunilla Avefeldt, sakkunnig
gunilla.avefeldt@transportstyrelsen.se
010-495 51 14

George Tekmen, sakkunnig
george.tekmen@transportstyrelsen.se
010-495 55 73

Susanne Thörn, sakkunnig
susanne.thorn@transportstyrelsen.se
010- 495 52 67

Johan Nilsson, jurist
johan.nilsson@transportstyrelsen.se
010 – 495 33 23

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!