Remiss från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, gällande förslag till ändringar i Annex 1

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 28 april 2021. Vänligen ange vårt diarienummer TSL 2020-8031 i ert svar.

Remissen avser internationella civila luftfartsorganisationens, ICAO, förslag till ändrade regler i Annex 1. Ändringarna handlar om att införa bestämmelser för att möjliggöra användning av elektroniska certifikat.

För kännedom arbetar EASA med att utveckla en ny plattform (s.k. dLAP) för att i framtiden kunna hantera detta och möjliggöra detta för medlemsländerna.

Bakgrunden till ändringsförslaget ges i bilaga A. Förslaget till ändringar av Annex 1 finns i bilaga B. Efter varje förslag finns en förklarande ruta som ger mer information.

Läs förslaget här: (ICAO State Letter AN 12/1.1.25-20/112)

Läs EASAs utkast till rekommendation på svar här: (Draft_Recommendation_SL_20_112)

Remissvar

Synpunkter på förslaget är välkomna senast den 28 april 2021.

Svar skickas till luftfart@transportstyrelsen.se och märks med TSL 2020-8031.

Kontaktpersoner

Om du har frågor är du välkommen att kontakta

Sandra Aldin, regelkoordinator
sandra.aldin@transportstyrelsen.se
010-495 51 99

Johnny Andersson, jurist
johnny.andersson@transportstyrelsen.se
010-495 36 94

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!