Remiss från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, gällande förslag till ändrade och nya ICAO-regler i Annex 6 Part I, II, III, PANS-OPS Volume III och Annex 14 Volume1

ICAO har skickat ut en remiss AN 11/1.1.34-20/75 med förslag på nya och ändrade regler inom bl.a. följande områden:

  •  Flygoperation med utökad diversionstid - Extended diversion time operations (EDTO) guidance
  •  Flytvästar för barn under två år - Infant Life Jackets
  •  Terrängvarningssystem - Ground proximity warning systems (GPWS)
  • System på flygplan för att förhindra avåkning på bana - Runway overrun awareness and alerting systems (ROAAS)
  • Operationell fördel bl.a. genom reducering av väderminima för avancerade luftfartyg - Operational credit
  • Proportionerliga regler för allmänflyg gällande räddningstjänst - Commensurate rescue and fire fighting (RFF) provisions for general aviation (GA)
  •  Användning av destinationsalternativ till havs - Offshore alternates for long-range helicopter operations
  • Överväganden gällande transport av farligt gods med helikopter - Dangerous goods considerations for Annex 6, Part III
  • Crew briefings – PANS-OPS Volume III

Läs förslaget här (ICAO State Letter AN 11/1.1.34-20/75)

Remissvar

Synpunkter på förslaget är välkomna senast den 1 mars 2021.

Svar skickas till luftfart@transportstyrelsen.se och märks med TSL 2020-6021.

1Annex 6 — Operation of Aircraft, Part I — International Commercial Air Transport — Aeroplanes, Part II — International General Aviation — Aeroplanes and Part III — International Operations — Helicopters, Procedures for Air Navigation Services — Aircraft Operations (PANS-OPS, Doc 8168),Volume I — Flight Procedures, Volume III Aircraft Operating Procedures, Annex 14 – Aerodromes – Volume 1 Aerodrome Design and Operations.

Kontaktpersoner

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:

Jonas Gavelin, flyginspektör (Annex 6 Part I, PANS OPS Volume III och sammanhållande för denna remiss)
e-post: jonas.gavelin@transportstyrelsen.se
tel: 010-495 36 65

Cecilia Ottosson, flyginspektör (Annex 6 Part II)
e-post: cecilia.ottosson@transportstyrelsen.se
tel: 010-495 36 70

Karl-Axel Edén, flyginspektör (Annex 6 Part III)
e-post: karl-axel.eden@transportstyrelsen.se
tel: 010-495 36 79

Linnea Ekström, sakkunnig flygplatsfrågor (Annex 14 Volume 1)
e-post: linnea.ekstrom@transportstyrelsen.se
tel: 010-495 36 30

Dan Svensson, inspektör (farligt gods)
e-post: dan.svensson@transportstyrelsen.se
tel: 010-495 31 05

Karin Schärman, jurist
e-post: karin.scharman@transportstyrelsen.se
tel: 010-495 63 25

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!