Remiss av förslag till nytryck av Sjöfartsverkets kungörelse med föreskrifter om säkerheten vid forsränning (SJÖFS 1997:18)

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 10 december 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-54 i svaret.

Remissmaterial

Missiv, konsekvensutredning, föreskriftsförslag.

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 10 december 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-54 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

sjofart@transportstyrelsen.se

eller till:

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 Norrköping

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Gustaf Dillner
Inspektör
gustaf.dillner@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!