Remiss förslag till Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:XX) om godkännande av motorcyklar och Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:YY) om motorcyklar som tagits i bruk och släpvagnar till dessa

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast torsdagen den 7 maj 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-167 i ert svar.

Remissmaterial

Remissmissiv,
Föreskriftsförslag MC ny,
Föreskriftsförslag MC tagen i bruk,
Konsekvensutredning MC ny,
Konsekvensutredning MC tagen i bruk,
Upphävande föreskrift VVFS 2003-23,
Ändringsföreskrift VVFS 2007-490,
Ändringsföreskrift TSFS 2009-59
Ändringsföreskrift TSFS 2010-87,
Ändringsföreskrift TSFS 2010-106,
Ändringsföreskrift TSFS 2015-63,
Ändringsföreskrift TSFS 2017-54 Bilaga 2,

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslagen och konsekvensutredningarna. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 7 maj 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-167 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

vag@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Box 267
781 23 Borlänge

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Björn Englund, utredare, telefon: 010-495 68 23

E-post: bjorn.englund@transportstyrelsen.se

Ingela Sundin, utredare, telefon: 010-495 33 06

E-post: Ingela.sundin@transportstyrelsen.se

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!