Remiss förslag till Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:XX) om tillträde till järnvägsinfrastruktur och tjänster

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 5 november 2021. Vänligen ange vårt diareinummer TSF 2021-35 i ert svar.

Remissmaterial

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och
konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 5 november 2021. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2021-35 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

jarnvag@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Väg och järnväg
Box 267
781 23 Borlänge

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Hanna Lindgren, gruppledare, telefon 010-495 58 94,
E-post: hanna.lindgren@transportstyrelsen.se

Susanna Angantyr, jurist, telefon 010-495 55 44,
E-post: susanna.angantyr@transportstyrelsen.se

Anna Åslin, sakhandläggare, telefon 010-495 30 96,
E-post: anna.aslin@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!