Remiss förslag till föreskrifter om betalning av sanktions- och överlastavgifter

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast torsdagen den 12 november 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-23 i ert svar.  

Remissmaterial

Föreskriftsförslag, remissmissiv och konsekvensutredning.

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvens-utredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 12 november 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-23 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

vag@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Väg och järnväg
Box 267
781 23 Borlänge

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Sara Lamminen-Hedda, utredare, telefonnummer: 010-495 52 61

E-post: sara.lamminenhedda@transportstyrelsen.se

Jenny Bragg, utredare, telefonnummer: 010-495 64 38

E-post: jenny.bragg@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!