Remiss förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:95) om flygvädertjänst (MET)

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 17 maj 2021. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-118 i ert svar.

Remissmaterial

Remissmissiv, föreskriftsförslag och konsekvensutredning med bilaga.

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 17 maj 2021. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-118 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

luftfart@transportstyrelsen.se

eller till:

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 Norrköping

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Ulrika Hjort, regelsamordnare ANS
ulrika.hjort@transportstyrelsen.se
010-495 31 62

Jonas Kostmann, sakhandläggare
jonas.kostmann@transportstyrelsen.se
010 – 495 36 06

Johan Nilsson, jurist
johan.nilsson@transportstyrelsen.se
010 – 495 33 23

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!