Remiss förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:78) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast onsdagen den 30 december 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-135 i ert svar.

Remissmaterial

Föreskriftsförslag, remissmissiv och konsekvensutredning.

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 30 december 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-135 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

vag@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Väg och järnväg
Box 267
781 23 BORLÄNGE

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Roger Toftling, förvaltningsledare, tel: 010-495 45 38,
E-post: roger.toftling@transportstyrelsen.se

Monika Morén, utredare, tel: 010-495 57 06,
E-post: monika.moren@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!