Remiss förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast onsdagen den 14 oktober 2020. Vänligen ange vårt diarienummer 2019-85 i ert svar.

Remissmaterial

Föreskriftsförslag, remissmissiv och konsekvensutredning.

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 14 oktober 2021. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-85 i svaret.


Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

vag@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Box 267
781 23 Borlänge.

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Liv Johansson, utredare, tel. 010-495 56 21,
E-post: liv.johansson@transportstyrelsen.se

Olof Stenlund, utredare, tel. 010-495 58 40
E-post: olof.stenlund@transportstyrelsen.se

Sophie Söderström, jurist, tel. 010-495 68 63
E-post: sophie.soderstrom@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!