Remiss förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast måndagen den 10 augusti 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-101 i ert svar.

Remissmaterial

Remissmissiv,
Föreskriftsförslag TSFS 2012:41,
Föreskriftsförslag TSFS 2015:15,
Konsekvensutredning,
Bilaga konsekvensutredning.

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 10 augusti 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-101 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

vag@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Väg och järnväg
Box 267
781 23 Borlänge

Kontaktpersoner

Susanne Alger, utredare, telefon:010-495 45 03,

E-post: susanne.alger@transportstyrelsen.se

Olof Stenlund, utredare, telefon: 010-495 58 40,

E-post: olof.stenlund@transportstyrelsen.se

Sophie Söderström, jurist, telefon: 010-495 68 63,

E-post: sophie.soderstrom@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!