Remiss förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 3 november 2021. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2021-14 i ert svar.

Remissmaterial

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 3 november 2021. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2021-14 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

kontakt@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Fordonsinformation
701 88 ÖREBRO

Kontaktpersoner

Louise Hagström, utredare, telefon: 010-495 60 19
E-post: louise.hagstrom@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!