Remiss av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om åtgärder mot förorening från fartyg (TSFS 2010:96)

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 31 augusti 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-75 i svaret.

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 31 augusti 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-75 i svaret.

Remissmaterial

Missiv, konsekvensutredning och föreskriftsförslag.

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 31 augusti 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-75 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:
sjofart@transportstyrelsen.se

eller till:

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 Norrköping

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Caroline Petrini, miljöhandläggare
caroline.petrini@transportstyrelsen.se
010-495 32 50

Christine Vallhagen, jurist
christine.vallhagen@transportstyrelsen.se
010-495 63 27

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!