Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:XX) om krav på information om tankning eller laddning av motorfordon

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast måndagen den 19 oktober 2020. Vänligen ange vårt diarenummer TSF 2018-145 i ert svar.

Remissmaterial

Remissmissiv, föreskriftsförslag och konsekvensutredning.

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 19 oktober 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-145 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

mailto:vag@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Box 267
781 23 Borlänge

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Ulrika Ågren, utredare, telefon: 010-495 56 71
e-post: ulrika.agren@transportstyrelsen.se

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!