Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjötrafiken på Göta kanal

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 25 september 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-167 i svaret.

Remissmaterial

Missiv, föreskriftsförslag, konsekvensutredning och förteckning över regeländringar.

Synpunkter

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 25 september 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-167 i svaret.

Kontakt

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Mats Hörström, nautisk handläggare
mats.horstrom@transportstyrelsen.se
010- 495 533 29

Emma van der Poll, jurist
emma.vanderpoll@transportstyrelsen.se 
010-495 32 47

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!