Remiss av Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2006:36 och SJÖFS 2007:4) om transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk (IGC-koden och GC-koden)

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 2 juli 2021. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2021-53 i svaret.

Remissmaterial

Missiv, föreskriftsförslag GC-koden, föreskriftsförslag IGC-koden, upphävandeföreskrifter SJÖFS 2006:36, upphävandeföreskrifter SJÖFS 2007:4 och konsekvensutredning.

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på föreskriftsförslagen och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 2 juli 2021. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-109 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

sjofart@transportstyrelsen.se

eller till:

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 Norrköping

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Robin Cook
Handläggare, Sjö- och luftfart
robin.cook@transportstyrelsen.se
010-495 52 00

Marie Öhmark
Jurist, enhet Sjöfart
marie.ohmark@transportstyrelsen.se
010-495 31 25

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!