Remiss av förslag till förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 4 december 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-150 i svaret.

Remissmaterial

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 4 december 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-150 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:
kontakt@transportstyrelsen.se
eller till
Transportstyrelsen
601 73 Norrköping

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Frågor om ISC

Lars Rapp, 010-495 56 76
lars.rapp@transportstyrelsen.se

Övergripande frågor

Malin Jönsson, 010-495 61 47
malin.jonsson@transportstyrelsen.se

Henrik Nelson, 010-495 52 96
henrik.nelson@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!