Remiss av förslag till förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter.

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 17 april 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-27 i svaret.

Remissmaterial

MissivBeskrivning av avgiftsförändringar och Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 17 april 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-27 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

kontakt@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
601 73 Norrköping

Kontakt

Luftfart

Anders Hedene
Telefon: 010-495 36 03
E-post: anders.hedene@transportstyrelsen.se

Vägtrafik

Henrik Nelson
Telefon: 010-495 52 96
henrik.nelson@transportstyrelsen.se

Övergripande frågor

Malin Jönsson
Telefon: 010-495 61 43
E-post: malin.jonsson@transportstyrelsen.se

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!