Remiss av förslag till förändring i utformningen av pool of selective calling (SELCAL) koder

Ändringen handlar om att förändra SELCAL med nya frekvenser. Synpunkter på förslaget är välkomna senast den 15 februari 2021. 

Remissmaterial

Remiss SL2020.127.EN

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 15 februari 2021. Vänligen ange TSL 2020-7695 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till: 
luftfart@transportstyrelsen.se

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta

Niclas Friberg
Niclas.Friberg@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!