Remiss av förslag på nya och ändrade regler i annex 10 vol I gällande navigationssystem

Remiss från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, gällande förslag till ändrade och nya ICAO-regler i Annex 10 vol I.

ICAO har skickat ut en remiss AN 7/62.1.4-21/41 med förslag på nya och ändrade regler inom följande område:

  • Utökad funktionalitet vad gäller GNSS (global navigation satellite system) när man inför DFMC (dual-frequency multi constellation) vilket ger en förbättrad infrastruktur för luftfarten.

Läs förslaget ICAO State Letter AN 7/62.1.4-21/41 (pdf-fil, 5 MB)

Remissvar

Synpunkter på förslaget är välkomna senast den 1 december 2021.

Svar skickas till luftfart@transportstyrelsen.se och märks med TSL 2021-4509.

Kontaktpersoner

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:

Morgan Sundell, ANS inspektör
morgan.sundell@transportstyrelsen.se
Tel. 010-495 52 66

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!