Remiss av förslag till ändrade och nya ICAO-regler i Annex 6 Part I, PANS-OPS Volume I och III

Remiss från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, gällande förslag till ändrade och nya ICAO-regler i Annex 6 Part I, PANS-OPS Volume I och III.

ICAO har skickat ut en remiss AN 11/1.1.35-21/50 med förslag på nya och ändrade regler inom bl.a. följande områden:

  • Ersättning av konventionella navigeringshjälpmedel vid olika faser av flygning med hjälp av RNAV/FMS-system förutom inom segmentet för slutlig inflygning.
  • Förslag att alla flygplan med en certifierad startmassa som överstiger 15 000 kg med passagerarkapacitet större än 30, med ett luftvärdighetsbevis med första utfärdandedatum den 1 januari 2026 eller senare, ska vara utrustade för att kunna stödja ett flygdataanalysprogram. Från angivet datum ska en operatör av flygplan med sådan utrustning upprätta och underhålla ett flygdataanalysprogram som en del av dess säkerhetsledningssystem. Förslaget innebär en sänkning av viktgränsen från nuvarande 27 000 kg till ovan angivna viktgräns.

Läs förslaget AN 11/1.1.35-21/50 (pdf-fil, 1 MB)

Remissvar

Synpunkter på förslaget är välkomna senast den 1 november 2021.
Svar skickas till luftfart@transportstyrelsen.se och märks med TSL 2021-5484.

Kontaktpersoner

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:

Jonas Gavelin, flyginspektör
e-post: jonas.gavelin@transportstyrelsen.se
tel: 010-495 3665

Anders Ek, flyginspektör
e-post: anders.ek@transportstyrelsen.se
tel: 010-495 6032

Karin Schärman, jurist
e-post: karin.schärman@transportstyrelsen.se
tel: 010-495 6325

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!