Remiss av förslag på nya och ändrade regler i PANS-ATM doc 4444

ICAO har skickat ut en remiss AN 13/2.5-21/51 med förslag på nya och ändrade regler gällande separationsminima vid förekomst av ändvirvlar (wake turbulence).

Läs förslaget ICAO State Letter AN 13/2.5-21/51 (pdf-fil, 500 kb)

Remissvar

Synpunkter på förslaget är välkomna senast den 1 december 2021.

Svar skickas till luftfart@transportstyrelsen.se och märks med TSL 2021-4618.

Kontaktpersoner

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:

Johan Grauers, ANS inspektör
johan.grauers@transportstyrelsen.se
Tel. 010-495 53 31

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!